[sieu re] BÁN SỈ VÁY DẠ SIÊU SANG CHO NỮ. KÈM ĐAI MẶT ĐÁ Y HÌNH.