LoGo Biểu tượng cờ Pháp trang trí xe ( hợp kim ko rỉ - sơn tĩnh điện)