Máy chiếu mini YG - 400 HD, máy chiếu mini cho gia đình The Royal's + Tặng màn chiếu 100 inch