Miếng dán chân chó 3D - chất liệu PVC - trang trí ô tô CỰC ĐỘC