Set 10 miếng băng keo cá nhân y tế họat hình dễ thương cho bé – I001