Ghế gội đầu cho bé cỡ đại Việt Nhật, có tấm lót đỡ gáy bé không bị mỏi cổ