LoGo Biểu tượng cờ Việt Nam trang trí xe ( hợp kim ko rỉ - sơn tĩnh điện)