(CÓ SIZE CHÓ LỚN) ÁO ĐÁ BANH CHO THÚ CƯNG (1-35kg)