CHĂN - MỀN BT21 PHIÊN BẢN GIÁNG SINH - KÈM HÌNH THẬT