Trị nấm gà, mốc gà chọi và chim, thuốc lác gà đá ALBER-T dạng tuýp bôi 10gr