Tay dắt SH 300i lắp cho Sh Việt 2012-2019 sơn carbon hàng cao cấp có gắn chốt zin