HCM [Voucher] - Liệu trình 10 lần triệt lông vĩnh viễn (BH 3 năm) tại SOJO Beauty