Máy chiếu mini YG - 400 HD, máy chiếu mini cho gia đình + Tặng màn chiếu 100 inch ( Home and Garden )