Kính thực tế ảo VR Box phiên bản 2 (Trắng) + Tặng 1 tay cầm chơi game bluetooth và 1 bút cảm ứng V012