FREESHIP_ LOA BLUETOOTH 20W KIÊM SẠC DỰ PHÒNG CHIRON CHARGE 3+ ÂM LƯỢNG KHỦNG MÀU ĐEN