ĐÈN U7 NGŨ SẮC LẮP CHO KHUÔN CÚ EX VÀ WINNER (Có 2 chế độ ánh sáng)