XỐT Ciao Churu dạng que- snack dạng xốt làm thức ăn chính hoặc bánh thưởng cho mèo