bộ 1 Tripod TF-3110 và 1 Giá đỡ điện thoại. 1 remote 1.05m