Mướp đắng rừng (Khổ qua rừng) điều trị huyết áp cao, tiểu đườn