Bể bơi 3 tầng chữ nhật đáy 2 lớp bơm được hơi chống trượt có van xả nước

Updated Sat 19-Jan-19
Bể bơi 3 tầng chữ nhật đáy 2 lớp bơm được hơi chống trượt có van xả nước