Dây supperband, Set 3 Dây Cao Su Tập Mông Đùi , Dây Kháng Lực , Dây Tập Cho Người có kinh nghiệm