Dè sonic EXCITER 150 - WINNER - EX150 - Nhựa ABS dầy và dẻo khó gãy