Ốp pô SH 300i gắn SH 2017 - 2019 sơn Airbrush chính hãng Zhipat( loại sơn FULL )