Đồng hồ nam dây vải quân đội SINO JAPAN MOVT 8868 (Dây xanh mặt đen)