Smart TV Samsung 43 inch 4K UHD - Model UA43MU6150K (Đen) -Hãngphânphối chính thức