Máy chạy bộ điện đa năng Ganas T500

updated Tue 18-Feb-20