Két sắt mini - CHỐNG CHÁY NỔ, KHOĂN CẮT, thông minh