Kính thiên văn khúc xạ Konus Start 700 (xanh xám)

updated Fri 15-Feb-19
Lazada