Dây đồng hồ kiểu lưới mỏng milan- đủ size- Chỉ còn màu Vàng và màu Trắng - Ảnh thật 100% không đúng y hình hoàn tiền