[FREESHIP 99K][Freeship Từ 99K] Đai gối Tập Gym, Squat thể hình Aolikes Pro1 ( 1 Đôi )