Huawei E5776 - Modem Wifi 3G/4G LTE 150Mbps. Pin 3000mAh, Hỗ trợ 10 user đồng thời