Đồng hồ CASIO điện tử A159WA Nam Nữ có 3 màu dây Classic - Tặng hộp Thiếc CASIO