Thú Nhún Cao Su cho bé. Thú nhún Bơm Hơi hình Tuần Lộc dễ thương. Size lớn, giá rẻ